Jaa kesämuisto ja voita IKEA-lahjakortti!

Pian se on taas täällä: kesä. Parhaat muistot syntyvät usein sattumalta – hauskojen kommellusten saattelemana. Kerro meille kesämuisto, jolloin kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä, mutta lopulta kuitenkin vallan mainiosti.

Osallistu kilpailuun ja jaa kesämuistosi kommentoimalla tähän IKEA Suomen Facebook-postaukseen tai jakamalla kuva Instagramissa tunnisteilla #paraskesäikinä ja @IKEASuomi.

Kilpailuaika: 4.5.–18.5.2017

Palkintona voit voittaa 50 € IKEA-lahjakortin

IKEA arpoo kymmenen voittajaa kilpailuaikana jaettujen kesämuistojen joukosta.

Muista varmistaa, että Instagram-profiilisi on julkinen. Osallistuaksesi sinun täytyy olla 18-vuotias.

#PARASKESÄIKINÄ-KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä

Kilpailun järjestää IKEA Oy, Espoontie 21, 02740, Espoo (myöhemmin "Järjestäjä").

2. Osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua IKEA Oy:n työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä muiden tämän kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.

3. Kilpailuaika ja osallistuminen kilpailuun

Kilpailuaika on 4.5.–18.5.2017. Kilpailuun osallistuvien kommenttien ja kuvien tulee olla julkaistu kilpailuaikana. Osallistumista kilpailuun ei hyväksytä kilpailuajan päättymisen jälkeen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. Kilpailuun osallistutaan jakamalla muisto kommentoimalla tätä Facebook-postausta (tähän linkki) tai julkaisemalla kuva kilpailuaikana Instagramissa tunnisteilla #paraskesäikinä ja @IKEASuomi.

Instagramissa kilpailuun osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-profiili on julkinen. Osallistuja vastaa itse julkaisemansa kuvan käyttöoikeudesta.

4. Palkinnot

Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kymmenen 50 euron arvoista IKEA-lahjakorttia. Yksi osallistuja voidaan palkita vain kerran. Palkintolahjakortin summaa ei voi vaihtaa rahaksi.

5. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo kilpailuun osallistuneiden joukosta kymmenen voittajaa. Voittajat arvotaan 19.5.2017.

Järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti Instagramissa tai Facebookissa. Tässä yhteydessä voittajien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon postittamista varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja.

6. Rekisteritiedot

Arvontaan rekisteröitymisen yhteydessä kerätään osallistujien Instagram-käyttäjätiedot #paraskesäikinä-kilpailun rekisteriin. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kilpailun voittajien valintaan ja siitä tiedottamiseen. Kilpailuun lähetetty kuva voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla, Facebookissa ja Instagram-tilillä. Osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajien kilpailukuvat, etunimet ja paikkakunnat Järjestäjän Facebook-sivuilla ja Instagram-tilillä. Kilpailuun ilmoitettuja kesämuistoja ja kuvia voidaan käyttää IKEA Suomen markkinointitarkoituksiin.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8. Instagramin vastuuvapaus

Kilpailu ei ole millään tavoin Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista kilpailuun liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagramin ja Facebookin) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa kommentin, kuvan tai osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Mikäli kilpailuun liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kilpailun Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

IKEA Oy, Y-tunnus: 2149172-6
IKEA Oy
Espoontie 21
02740 Helsinki
09-3482 9400

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

IKEA Oy – #paraskesäikinä-kilpailu
Heidi Azinur
Espoontie 21 B
02740 Espoo

3. Rekisterin nimi

IKEA Oy – #paraskesäikinä-kilpailu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti IKEA Oy:n järjestämän kilpailun palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröityjen Instagram-käyttäjätiedot. Näitä ovat seuraavat tiedot:
- Instagram-käyttäjätunnus
- Mahdolliset muut Instagram-profiilin tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kilpailuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin IKEA Oy takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. IKEA Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

IKEA Oy – #paraskesäikinä-kilpailu
Heidi Azinur
Espoontie 21 B
02740 Espoo

Kielto voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

IKEA Oy – #paraskesäikinä-kilpailu
Heidi Azinur
Espoontie 21 B
02740 Espoo

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

IKEA Oy – #paraskesäikinä-kilpailu
Heidi Azinur
Espoontie 21 B
02740 Espoo

Korjauspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti paikan päällä osoitteessa IKEA Oy/Service Office, Espoontie 21 B, 02740 Espoo.